Over Elke Westermann

© Liesbeth Paardekooper

Na mijn studie (het latere Social Work) en werken binnen de VGZ (als begeleider, regiomanager, trainer en supervisor) heb ik de MBA cum laude afgerond, met als afstudeerrichting Organisatie en Psychologie. Hiernaast ben ik LVSC geregistreerd supervisor, gediplomeerd trainer (Phoenix opleidingen) en heb ik diverse andere leerroutes gevolgd, o.a. systemisch werken.

Supervisie en teamsupervisie (zie “Ontwikkelkringen”) geef ik aan post-hbo opleidingen en binnen zorg- en welzijnsorganisaties aan professionals (begeleiders, stafmedewerkers en directie).

Hiernaast werk ik bij de stichting Eigen Kracht Centrale en bij de stichting Kringwijs. Beide organisaties zetten zich in voor eigen regie en samenredzaamheid van individuen, gezinnen, wijken en buurten. Ik geef hier o.a. trainingen en coaching binnen de jeugdbescherming, wijkteams en GGZ-organisaties  en coach Eigen Kracht-coördinatoren,
Verder begeleid ik Methodische Leerbijeenkomsten en ben ik procesbegeleider bij gemeenteprojecten en organisaties rondom burgerparticipatie en regieversterkend werken.

Klik hier voor meer informatie over de Eigen Kracht Centrale

Klik hier voor meer informatie over Kringwijs