Ontwikkelkringen

“Ontwikkelkringen” : teamsupervisie waarbij aangesloten wordt bij de actuele ontwikkelingen van zichzelf organiserende eenheden:  projectteams, netwerkteams en “samenkracht” (als alternatief voor “zelfsturing”) van eenheden binnen grotere gehelen.

De uitvoering van het werk is constant in beweging en professionals en teams komen telkens weer voor nieuwe en onbekende situaties te staan.
Hoe vind je,  zowel persoonlijk als met elkaar, creatieve antwoorden op nieuwe vragen? Hoe werk je vanuit “samenkracht”?
“Als het straks weer rustig is gaat het wel beter” blijkt vaak een illusie.  De beroepspraktijk vraagt een werkvorm  waarin de nadruk ligt op creatie en  op werkelijke aansluiting op de vragen van de mensen om wie het gaat. ‘Out of the box’ handelen? Of die ‘box’ vervangen door een ander werkperspectief?

“Ontwikkelkringen” werkt van zingeving (de “why”) naar (creatieve) aanpak, inclusief ‘concrete afspraken voor morgen’, met alle tussenstappen die hierbij horen.

“Ontwikkelkringen” sluit nauw aan bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de supervisiekunde, waarbij zowel persoonlijk leren als team- en organisatieleren centraal staat.

Deze werkvorm bestaat uit meerdere werkbijeenkomsten van één dagdeel. Afhankelijk van de te ontwikkelen thema’s en te behalen doelstellingen wordt in overleg de opbouw en hiermee het aantal sessies bepaald.

Indien gekozen wordt voor officiële groepssupervisie volgens de LVSC-normen, dan gaat het om 10 sessies met 3 of ten hoogste 4 deelnemers.
Andere frequentie en aantal deelnemers zijn, afhankelijk van de vraag, mogelijk.  Ook dan kan in overleg accreditatie worden aangevraagd.

Kosten
€ 495,- per bijeenkomst van 2,5 uur, excl. BTW.
De locatie en catering wordt door de aanvragende organisatie verzorgd.

Aantal personen
3-12