“Ben ik in Beeld?”

Driedaagse cursus voor regieversterkend en creatief aansluiten bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Deze cursus geef ik vanuit het opleidingscentrum van de Eigen Kracht Centrale. Deze cursus wordt incompany aangeboden.
Zie https://www.eigen-kracht.nl/aanbod-regie-eigen-leven/trainingen/ben-ik-in-beeld

Is een accreditatie gewenst dan kan daarover overlegd worden.

Waarom deze cursus?

Begrijpen en goed aansluiten zijn voorwaarden voor werkelijk contact met mensen met een (lichte of matige) verstandelijke beperking en vaak bijkomende psychische en sociale problematiek. Zonder goede aansluiting bestaat er geen effectieve begeleiding. Toch blijkt dit aansluiten soms ingewikkeld. In de praktijk zie je vaak dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gelijktijdig verstandelijk, sociaal en emotioneel op verschillende niveaus kunnen functioneren.

Bovendien is het belangrijk zicht te hebben hoe ervaringen beleefd en geordend worden. Hoe voorkom je bevoogding of juist overvraging? Hoe zorg je van hieruit dat de gemaakte plannen van de betrokkene zelf zijn en realistisch? Tot waar gaat eigen regie? Hoe sluit je goed aan bij de vragen van de betrokkene en zijn familie? Hoe kun je iemand motiveren als je weinig reflectief vermogen ziet?

Met andere woorden: hoe draag je dán bij aan de versterking van eigen identiteit, eigen regie, eigen keuzen en eigen netwerk, zodat je recht doet aan wat iemand kan én aankan?

Inhoud cursus

Het ‘ambacht van aansluiten en begeleiden’ vraagt méér dan kennis en een warm hart, hoewel deze onontbeerlijk zijn en óók een plaats krijgen in deze cursus.

Om goede antwoorden op bovenstaande vragen te vinden werken we in deze cursus ‘van binnen naar buiten’. Bewustzijnsoefeningen over ons, onze waarden en verlangens, worden vertaald naar die van mensen met een verstandelijke beperking.

We besteden aandacht aan ontwikkelingsbeelden, ervaringsordeningen (Timmers-Huigens, 2016) én de consequenties voor begeleiding. We oefenen met praktische modellen op grond van bewezen werkzame theorie, vanuit o.a. de ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, de hermeneutische benadering en het systeemdenken.

Verder wordt aandacht gegeven aan regieversterking met eigen mensen (familie, vrienden, bekenden) en aan het belang en de bandbreedte van eigen regie en keuzen. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van creatieve communicatie, geïnspireerd op Persoonlijke Toekomst Planning (Mount 2000), waarbij geoefend wordt met mee tekenen, kleurgebruik en werkwijze.

We maken gebruik van verschillende werkvormen:

• oefeningen • interactieve presentaties • spel • uitwisseling • filmpjes • zelfreflectie • eigen praktijksituaties • creatieve werkvormen • ervaringsleren

Bij dit alles gaan we uit van de uniciteit van ieder mens in zijn eigen context en met zijn eigen levensverhaal. Tegelijkertijd gaan we uit van hetgeen alle mensen verbindt. Want de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.

Na deze cursus

  • Heb je kennis en praktische handvatten om betrokken en doeltreffend aan te sluiten bij mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking;
  • Kun je de eigen regie van betrokkene effectief bevorderen;
  • Kun je (deelaspecten van) het leven van betrokkene in beeld brengen aan de hand van praktische methoden;
  • Kun je een netwerkbijeenkomst faciliteren waarin een Persoonlijk Plan of Thema in beeld wordt gebracht en een werkend plan voor de toekomst wordt gemaakt;
  • Heb je handvatten om begeleiders te coachen op beeldvorming en begeleiding.

Doelgroep

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor sociaal professionals: begeleiders (verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdbescherming, wijkteams, etc.), behandelaars, gedragsdeskundigen en coaches die in hun werk, direct of indirect, te maken hebben met mensen (jeugdigen/volwassenen) met een (lichte) verstandelijke beperking.

Praktische informatie

Aanvragen? Ga naar https://www.eigen-kracht.nl/aanbod-regie-eigen-leven/trainingen/ben-ik-in-beeld

Prijs

€ 750,- per dagdeel, exclusief locatie en catering; deze worden door de aanvragende organisatie geregeld.

Onze prijzen zijn vrijgesteld van btw.

Certificaat

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast.

Aantal deelnemers

10-14 personen.